Oceanhamnen i Helsingborg 1997 2022

Från industrihamn till modern stadsdel. Följ med på en resa i tiden från 1997 till 2022 för att se hur Oceanhamnen i Helsingborg har förvandlats. Detta är en del i stadsförnyelseprojekt H+ i Helsingborg och blev invigd i samband med stadsmässan H22 i juni 2022.

Berättare: Jenny Silver
Produktion: Mikael Nordström – NPP Photo Sweden AB