Lucia 2022

Luciamorgon från St:a Maria kyrka i Helsingborg med luciatåg från Wieselgrensskolan under ledning av Ann Udén.

Arrangör: Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Videoproduktion: NPP Photo Sweden AB